Качество на плодовете

Отглеждане на първокласни плодове по отговорен начин

С повече от 50 години опит в производството на меки плодове, отговорното отглеждане на първокласни плодове е наша изконна ценност. Като експерти в тази област и за да запазим позицията си на лидер в тази сфера, ние поемаме контрол върху цялата верига на производството.

Постоянно произвеждаме и доставяме качествени плодове, използвайки различни методи, от първоначалния процес на отглеждане до използването на най-новите платформи за бизнес разузнаване през цялата операция.

Процес на отглеждане

 • Първата стъпка в нашия процес на отглеждане е да обучим агрономите си, като използваме последните технологии.
 • Качеството на плодовете е заложено като приоритет за всеки един етап от производството, от избор на сортове, посяване и отглеждане до бране на реколтата и дистрибуция. Сортовете, които използваме, са известни с това, че раждат плодове, които запазват твърдостта си по-дълго, със значителен срок на годност.
 • Качеството на продукцията е движещата сила за нашата “култура на високи постижения от първия път”. Материалът на използваните растения ни помага да постигнем еднаквост на плодовете, като ни позволява постоянно да постигаме високо качество на хранителна безопасност.

Бране

 • Използваме най-новите системи за отглеждане на културите (високи ягоди), което максимално улеснява събирането им
 • Сортовете растения, които използваме ни позволяват да постигаме постоянно висококачествени реколти, а берачите ни знаят как да идентифицират първокласните плодове
 • Ягоди, малини и къпини в Хол Хънтър се берат на ръка директно в тарелки за продажба на дребно, което скъсява веригата за доставка и подобрява качеството на плодовете.

Пакетиране

 • Преди да бъдат пакетирани, всички тарелки се проверяват щателно и увредените плодове се отстраняват.
 • Боровинките, които не се берат директно в тарелки, се проверяват внимателно и се сортират съгласно най-новите технологии, преди да бъдат поставени в тарелнките.
 • Помещенията ни за пакетиране предлагат контролирана температура във скички зони. След брането, плодовете прекарват поне два часа при температура от 3°C. Съхраняването на плодове при такава ниска температура означава, че те остават свежи за по-дълго.
 • На пакетажните ни цехове е присъден най-високият възможен клас, AA+, съгласно глобалните стандарти за безопасност на храните на Британския консорциум за търговия на дребно. Глобалните стандарти на Британския консорциум за търговия на дребно е една водеща организация за защита на марките и потребителите, която оперира с най-голямата производствена схема на Инициативата за глобална безопасност на храните.
 • Боровинките ни се пакетират на оптичен сортировач, който използва най-висши технологии, на който се сортират плодовете съгласно размера, цвета и теглото им. Оборудването отстранява и вътрешни, и външни дефекти, а камери заснемат всеки плод, като осигуряват високо качество и последователност.

Работим в сътрудничество с Шарпак, които доставят по-голямата част от нашите тарелки. А те си партнират с организация, която събира пластмасови бутилки, преди те да се озоват в океана. До 80% oт тарелките доставени в Хол Хънтър са направени от материали, които иначе биха се озовали в океана.

Доставка

 • Продукцията напуска пакетажните цехове възможно най-бързо, за да достигне до клиентите в идеално състояние. Използваме Пакстар и други платформи за бизнес анализ, които предоставят пълна проследимост и прозрачност в реално време на всички наши клиенти за търговия на дребно.
Качество на плодовете

Висшият управленски екип на Хол Хънтър е изцяло отдаден на развитието, прилагането и усъвършенстването на безопасността на храните и стандартите за качество. Нашата непоколебима основна ценност на „непрекъснато усъвършенстване” означава, че компетентните ни и добре обучени служители поемат отговорност за безопасността на храните. Винаги се стремим да останем лидери на пазара в това отношение и това е от първостепенно значение за нас и за нашата продукция.