Съвременните ферми, включително и трите притежавани от Хол Хънтър, разчитат на редица модерни селскостопански технологии. От методите за отглеждане на растенията и съхраняване на продукцията до софтуерите за управление на тези успешни бизнеси. Научете повече за различните технологии, използвани на Тюзли, Хийтландс и Шийпландс, и защо те са толкова важни.

Селскостопанска Технология за Отглеждане на Продукцията

Системите за отглеждане на растенията в Хол Хънтър са проектирани да осигуряват превъзходни добиви и качество на плодовете, като същевременно дават възможност за по-лесното им и бързо събиране.

Ягоди

Всички ягоди се отглеждат на високи конструкции, което прави беритбата далеч по-лесна задача. Засаждат се в кокосови субстрати под полиетиленови тунели. Така са намалява производството на негодните за продан плодове, растенията се предпазват от вредители и болести, и се подобрява качеството на продукцията.

Боровинки

Боровинките също се отглеждат в субстрат от кокос под полиетиленови тунели. Преди да бъдат опаковани те минават през машина за оптично сортиране. Тази съвременна технология гарантира, че само най-качествените плодове биват пакетирани за дистрибуция.

Малини и къпини

Малините и къпините, които се отглеждат в Хол Хънтър растат в саксии с кокосов субстрат. Те също са покрити с полиетиленови тунели, които ги защитават и им дават възможност да се развиват много добре.

Торене и Контрол на Климата

Използваме жизненоважни технологии за торене и контрол на климата, позволяващи ни да постигнем максимално качество и добив. Така намаляваме количеството на използваната вода и химикали в процеса на отглеждане. С най-новите технологии имаме възможност да наблюдаваме:

· Температурата на въздуха

· Влажността

· Влагата на субстрата

· Електро-проводимостта

А това означава, че можем да създадем оптимална стратегия за торене и вентилация за всеки сорт.

Съвременна Селскостопанска Технология за Пакетиране и Дистрибуция на Продукцията

Използваме редица иновационни технологии, за да сме сигурни, че плодовете ни достигат клиентите в идеално състояние.

Машини за оптично сортиране

След като боровинки се съберат, те минават през машини за оптично сортиране, с които се преценя техния размер и качество. Оборудването работи чрез пускане на боровинките през множество моторизирани маси с дупки в тях, така че да се премахнат всички негодни за продан плодове.

Автомобили с контролирана температура

За да поддържаме плодовете свежи за по-дълго ги транспортираме в камиони с контролирана температура. Това гарантира, че хладната верига се поддържа от момента, в който плодовете напуснат пакетажния цех на Хол Хънтръ до депото на клиента на дребно.

Селскостопанска Технология за Бизнес Модели

За да бъдат печеливши, повечето съвременни ферми трябва да имат иновативни технологии и за да постигнем това в Хол Хънтър разработихме собствен софтуер за бизнес анализ (BI).

Този софтуер предоставя данни на живо от всички елементи на бизнеса, от отглеждането и опаковане до информация за транспорт и продажби. Това е ключов инструмент за стратегическо отчитане и визуализация, който дава представа за всички основни функции.

Софтуерът подобрява ефективността на редица задачи, включително:

· Планиране на бюджета

· Ведомост и друга администрация

· Одитен контрол

· Прозрачност на състава на единните разходи и цени

· Мониторинг и прогнозиране на тенденциите

Тази информация ни позволява да взимаме решения, ръководени от данни в рамките на бизнеса. Преди това основният разход беше свързан само с труд на полето, като беритбата и отглеждането на реколтата. Чрез анализ на данните със софтуер успяхме да намалим тези разходи, като все пак подобрим заплащането на сезонните работници.

Различните видове селскостопански технологии се необходими на бизнеси като нашия, за да може да  просперират. Гордеем с това, че използваме най-новото достъпно оборудване, което спомага за подобряване на процесите. Правейки това можем да постигнем крайните си цели, а имено да направим работата по-опростена за нашите служители и да доставим вкусни плодове на клиентите си. Открийте повече за процесите и какво точно правим тук.