С грижа за околната среда

Подпомагане на биологичното разнообразие

За да подпомагаме британската дива природа сме открили начини да съхраняваме обиталищата на различните видове и около нашите ферми. Имаме диви цветя на полетата, на които даваме възможност да растат заедно с нашите плодове. Това пък насърчава събирането на пчели и други насекоми около тях.

Като включваме повече развъдници за бръмбари и поддържаме естествени живи плетове, ние предоставяме повече допълнителна територия за процъфтяването на естествената флора и фауна на Обединеното кралство.

Освен работата за опазването на тези видове, видовете също така са от полза за нас, като запазват нашите растения и ни помагат да ги пазим незасегнати от вредители.

С грижа за околната среда

Видео за околната среда на Хол Хънтър

Устойчивост в ферма Тюзли

Целта ни е да разгледаме всяка част от процеса на производство и продажби, и да изградим устойчив път напред. По този начин си гарантираме, че ще се занимаваме дълго с това което правим и за в бъдеще. И че тава ще е от полза за околната среда.

При поемане на собствеността върху Тюзли през 2002, фермата се състоеше от шест полета на които се отглеждаха обработваеми култури и картофи. Биоразнообразието във фермата беше ограничено. Оттогава разделихме фермата на 26 полета, обграждайки ги с километри живи плетове и вятърни бариери. Преди да засадим култури, на което и да е поле, ние подобрихме значително както въглеродния отпечатък на фермата, така и биологичното й разнообразие. Разбира се с всеки сезон, който минава, живите ни плетове и дърветата растат по-големи и  добавят допълнително CO2 като по този начин осигуряват повече местообитания за птици, насекоми и безгръбначни.

През 2020 успяхме да наравим значително допълнение към биологично разнообразие, като засяхме 2 хектара с диви цветя и поляни.

С грижа за околната среда
С грижа за околната среда

На всички полета с различните култури, които отглеждаме на Тюзли има трева. Тя е между редовете с малини или боровинки, или под високите конструкции за отглеждане на ягоди. Така взаимодействаме и подпомагаме планетата, защото тази трева осигурява солидна основа за поглъщане и улавяне на въглерод в почвата.

Имаме 400 000 растения с боровинки и всеки сезон тези растения стават все по-големи, като по този начин увеличават листната си площ. Така те извършват повече фотосинтеза и следователно използват повече CO2. В процеса н афотосинтеза тези растения улавят CO2 и произвеждат въглехидрати, кислород и разбира се боровинки.

Отглеждайки по-голяма част от реколтата под наилонови оранжерии за по-дълъг период от време, генерираме повече фотосинтеза със същия брой растения. А по този начин те консумират повече CO2. Така предпазваме реколтата от атмосферните влияния по-добре и за по-дълъг период от време, и увеличаваме добива на продукция от първи клас с 1%. Така повечето от плодовете, които отглеждаме, достигат до крайния клиент вместо да отидат на вятъра.

Ежегодно се увеличава и въвеждането на благоприятни насекоми. През пролетта обикновено имаме 200 кошера с медоносни пчели. Така осигуряваме най-доброто опрашване на боровинки, което можем. Всеки тунел има свой собствен кошер с земни пчели, които да подпомогнат работата на медоносните пчели, когато времето е по-лошо.

Благодарение на това, че имаме повече реколта под тунели ефикасността на полезните насекоми се увеличава в сравнение с традиционната култура на открито. Оранжериите затрудняват насекомите да мигрират далеч от реколтата, така че сме в състояние да изградим достатъчен брой Бенефициенти, за да контролираме правилно вредните насекоми. Без тунели това не би било възможно.

Нашите плодови насаждения се отглеждат в набъбващи кокосови влакна, които са естествен продукт от кокосовите орехи. Това ни позволява да имаме най-добре отглежданите средни източници на устойчива среда, за да можем да постигнем най-високите възможни добиви. Постигането на оптимални добиви от всеки квадратен метър, който обработваме, е жизненоважно за фермата и устойчивото й бъдеще.

С грижа за околната среда

След като приключим с използването на кокосовия материал за производство, заедно с излишния растителен материал, той се настъргва и използва за омекотяване на почвата на местните обработваеми полета. Нашата бъдеща цел е да се възползваме от калоричността на кокосовия материал и да го превърнем в биогориво за изгаряне в котел, като така ще можем да отопляме бъдещата ни реколта.

 • Бизнесът си осигурява зелена енергия и има нулев въглероден отпечатък.
 • Разполагаме с над 10 км ветрозащитни плетове и 10 000 дървета, които консумират CO2
 • Имаме 8 км живи плетове, които се растят всяка година и така консумират повече CO2.
 • Разполагаме с 50 акра горска земя,  която също поглъщаща CO2.
 • Образователният ни център се отопля посредством въздух и е екологично изолиран.
 • Разполагаме с 1500 м2 фотоволтаици, които генерират електричество за хладилните ни складове
 • Имаме котел за отопление на някои от жилищните ни площи, работещ с биомаса. Горивото за него се отглежда във фермата.
 • За да си гарантираме, че ще можем да съберем дъждовната вода по време на обилни дъждове, разполагаме с 180 000 м3 резервоар за съхранение на вода. И разбира се, така знаем, че няма да останем без вода по време на сухите периоди.
 • През последните 3 сезона работихме с клиентите си, за да успеем да повишим ефективността на запълването на камионите. Това означава, че камионите, напускащи Тюзли с нашите плодове в тях, са по-пълни от всякога.
 • Бихме искали да инвестираме в екологичен проект за отопление от 5 хектара. Това включва извличане на резервоарна вода, при което с помощта на топлопредаващи устройства се генериратемпературата, позволяваща ни да отоплим нашата ягодова реколта.
 • Важното е не бъдем поставяни в една група с животновъдство, тъй като то създава 80% от въглеродните емисии при производството на храна в света
 • През 2014 г. ферма Тюзли спечели наградата за екологична устойчивост в селското стопанство от верига магазини “ Waitrose
 • В крайна сметка ние се стремим да отглеждаме локално продукция на растителна основа по устойчив начин, съобразен с това, кога клиентите ни я искат.

„Денят на Отворените врати е чудесна инициатива, която кара хората да отидат в провинцията и да разберат повече за Британското земеделие. Ние отглеждаме някои от най-добрите световни продукти и с нетърпение очаквам да се присъединя към много други във ферма Тюзли, където ще научим повече за производството и ще опитаме фантастичните плодове, с които този семеен бизнес се слави”

Министър на кабинета Майкъл Гоув

Устойчиво наследство

Една от нашите цели е да оставим след себе си едно наследство за идните поколения, под формата на устойчива и екологична земя. Докато използваме земята за производството на меки плодове, ние се стремим да постигнем добър баланс между своите нужди и нуждите на планетата. Във всичко, което правим, ние се стремим към нищожно или никакво влияние върху околната среда.

С грижа за околната среда

Sustainability is about moving forward in balance with the systems around us; where we achieve great things, yet only leave a positive legacy on the farms that we steward for the generations ahead.