С грижа за околната среда

Подпомагане на биологичното разнообразие

За да подпомагаме британската дива природа сме открили начини да съхраняваме обиталищата на различните видове и около нашите ферми. Имаме диви цветя на полетата, на които даваме възможност да растат заедно с нашите плодове. Това пък насърчава събирането на пчели и други насекоми около тях.

Като включваме повече развъдници за бръмбари и поддържаме естествени живи плетове, ние предоставяме повече допълнителна територия за процъфтяването на естествената флора и фауна на Обединеното кралство.

Освен работата за опазването на тези видове, видовете също така са от полза за нас, като запазват нашите растения и ни помагат да ги пазим незасегнати от вредители.

„Хол Хънтър винаги е бил начело на това, което правят и е важна част от нашето предлагане на меки плодове за клиентите. Те бяха избрани за демонстрация на фирма Уейтроуз, тъй като те наистина водят пътя. ”

Джоселин Роджърсън, мениджър по покупки плодове Уейтроуз и партньори
С грижа за околната среда

Устойчиво наследство

Една от нашите цели е да оставим след себе си едно наследство за идните поколения, под формата на устойчива и екологична земя. Докато използваме земята за производството на меки плодове, ние се стремим да постигнем добър баланс между своите нужди и нуждите на планетата. Във всичко, което правим, ние се стремим към нищожно или никакво влияние върху околната среда.

Sustainability is about moving forward in balance with the systems around us; where we achieve great things, yet only leave a positive legacy on the farms that we steward for the generations ahead.