Повече от 60 агрономиста от цяла Европа бяха отново посрещнати от Hall Hunter Partnership в образователния център в Tuesley farm в края на Ноември, за да обсъдят изминалия сезон и да утвърдят нови работни нметоди за повишаване на качеството и количеството на плодовете, които произвеждаме.

DДетайлни презентации, обхващайки всичко от опрашването и поливането на ягоди, малини и боровинки до прибирането на отлично качетво реколта, бяха предстаени. Бяха проведени много дискусии за общите предизвикателства, с които се сблъскват при производството на възможно най-качествените плодове. Всички бяха много позитивно настроеннии към получените резултати.